Een afspraak maken

Na verwijzing (door een arts, een specialist, het CLB, een leerkracht, …) of op eigen initiatief kunt u uzelf of uw kind aanmelden voor een eerste onderzoek. Een afspraak wordt telefonisch vastgelegd.

Indien terugbetaling mogelijk is, haalt u vooraf een voorschrift voor het logopedisch bilan (onderzoek en verslag) bij een huisarts, NKO-arts, (neuro)pediater, (neuro)psychiater of neuroloog.

Het onderzoek gaat door in de logopedische praktijk. De duur is afhankelijk van de problematiek. Nadien wordt van het onderzoek een verslag opgemaakt, de resultaten worden besproken, en we beslissen of er al dan niet logopedische therapie wordt opgestart.

Indien logopedische therapie noodzakelijk blijkt, dient u met het logopedisch bilan naar een NKO-arts, (neuro)pediater, (neuro)psychiater of neuroloog te gaan voor een voorschrift voor logopedische behandeling.

Verdere informatie over de aanmeldings- en terugbetalingsprocedure kan u bekomen per telefoon of tijdens een eerste afspraak.